english | slovensko
Unikatni leseni izdelki Matija Hiršenfelder s.p.

Z obdelavo lesa se ukvarjam že od otroštva. V začetku sem izdeloval predmete predvsem iz priročnih materialov. Najprej me je pritegnil vonj lesa, ki se pri posameznih vrstah močno razlikuje. Otroška radovednost me je vodila od enostavnejših do bolj kompleksnih izdelkov. Že pri modelarskem krožku v osnovni šoli sem pridobil osnovna znanja, ki so me vodila v nadaljevanje šolanja na sredni šoli tehničnih strok Litostroj v smeri livarski modelar, kjer sem se izučil obdelave in ostalih tehnologij vezave lesa. V tem poklicu sem ustvarjal 10 let, pri čemer sem pridobil vso potrebno tehnično izobrazbo. Z znanjem je rasla prav tako želja po samostojnem odkrivanju in ustvarjanju, zato so prednost dobili predvsem izdelki zahtevnejših konstrukcij in teksturnih podob, ki jih odkrivam večinoma v domačih vrstah lesa. Posebno mesto v mojem ustvarjanju in odnosu do obdelave lesa zavzemajo izdelki domače in umetnostne obrti, ki jih razumem kot temelj rokodelstva ter našo vez med preteklostjo in prihodnostjo.